Subsemnatul Arh. Gheorghe Seculici, in calitate de Presedinte al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad, in temeiul art. 18 alin. 3 din Statutul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad, cu respectarea prev. art. 16 din Lg. 335/2007

  CONVOC

Adunarea Generala Extraordinara a Membrilor Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad pentru data de 20.06.2022, ora 12:00 in in Sala de Conferinte de la sediul CCIA Arad, din Arad, str. Closca, nr.5, jud. Arad.

Ordine de zi:

  1. Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al Colegiului de Conducere al CCIA Arad pentru anul 2021 si descarcarea de gestiune
  2. Aprobarea nivelului cotizatiilor membrilor CCIA Arad pentru anul 2022
  3. Alegerea Organelor de Conducere ale CCIA Arad – Colegiu de Conducere si Presedinte
  4. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori ale CCIA Arad
  5. Diverse.

Membrii Adunarii Generale vor putea propune si vota in privinta oricaror altor probleme care intra in competenta Adunarii Generale.

In masura in care la aceasta sedinta a Adunarii Generale Extraordinare a Membrilor CCIA Arad  nu se va realiza cvorumul legal, conform art.18 alin.9 din Statut, se stabileste tot data de 20.06.2022, ora 12:30, cand indiferent de cvorum, Adunarea Generala va fi legal constituita.

Precizam ca materialul in extenso, aferent ordinii de zi indicata mai sus se gaseste la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad din Arad, str. Closca, nr. 5, jud. Arad si pe pagina web a Camerei incepand cu data de 10.06.2022 si pana in preziua intrunirii.

 PRESEDINTE CCIA ARAD

Arh. Gheorghe Seculici

2022-06-03T11:29:10+03:00
X