INVITAȚIE LA CURS INSPECTOR RESURSE UMANE– ONLINE- serie nouă din 24 februarie 2022

În prezent, rolul unui inspector de resurse umane în cadrul organizațiilor apare ca fiind o necesitate. Schimbările intervenite în ultima perioadă ne obligă la o cunoaștere în profunzime a prevederilor legislative, simtindu-se astfel nevoia unui specialist de resurse umane, care să asigure conformitatea cu legea.

Pe lângă cadrul legislativ modificat, cursul ofera tuturor participanților o bogata cazuistică, combinând astfel cadrul legal cu cazuri concrete din practică.

.
În urma participării la acest training veți avea următoarele beneficii:

– veți cunoaste prevederile legislatiei muncii, cu noile modificări aduse

– veți ști să interpretați corect NOUL COD AL MUNCII

– veți găsi soluțiile potrivite la problemele intâmpinate în practica de zi cu zi de la un expert in domeniu

La finalul cursului, absolvenţii vor deveni INSPECTORI RESURSE UMANE, certificaţi conform ocupaţiei de INSPECTOR RESURSE UMANE din COR – cod 333304 .

În cadrul cursului au loc discuții libere pe baza suportului informativ si a legislației muncii. Metodele utilizate în predarea acestui curs sunt dintre cele mai moderne, facilitându-le cursanților o ințelegere ușoară și transformând acest curs de legislația muncii într-unul foarte accesibil.

La finalul cursului de Inspector Resurse Umane, absolvenții vor fi capabili sa opereze cu documentele care se regăsesc într-un departament de resurse umane, să mențină relația cu autoritățile publice arondate Ministerului Muncii si cu Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Prin intermediul acestui curs, participanții vor dobândi competențe/abilități specifice cu privire la:

  1. Planificarea activităților
  2. Comunicarea cu angajații
  3. Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea, sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
  4. Întocmirea documentelor de evidență a personalului
  5. Gestionarea documentelor de evidență a personalului
  6. Organizarea recrutării personalului
  7. Întocmirea registrului general de evidență al salariaților – VERSIUNEA NOUA
  8. Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat
  9. Administrarea bazei de date de evidență a personalului
Durata cursului: 14 zile (13 zile de training + 1 zi examen)
Structură: Luni, miercuri si joi

3 ore/zi (17:00 – 20:00= 40 ore ) + orele de practica= 20 ore , ONLINE – PLATFORMA ZOOM, examen online pe platforma zoom

Locație: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (str. Cloșca nr. 5)
Certificare curs: ANC (fost CNFPA), recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației Naționale, certificatul obținut fiind recunoscut atât la nivel național cât și în Uniunea Europeană.
Costuri: 700 ron – termen inscriere – 21 februarie 2022
Taxa include: activitatea de predare, suportul de curs, fișe de lucru, examenul de absolvire
Condiții: absolvenți de studii superioare și studii medii

“Dacă acțiunile tale îi inspiră pe ceilalți să viseze mai mult, să invețe mai mult, să facă mai mult și să devină mai mult, atunci esti cu adevarat un lider.” John Quincy Adams

Cu aleasă prețuire ,

Prof. Carmen Marinela CRIȘAN

Manager Formare Profesională
……………………………………………………………….
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad
Str.Closca, Nr.5
310017 Arad
………………………………………………………………..
E-Mail:carmen.crisan@ccia-arad.ro
Mobile:+40-0730188299

 

2022-02-09T22:36:22+02:00
X