Nr. 2609 / 04.11.2020

CONVOCATOR

 Subsemnatul Arh. Gheorghe Seculici, in calitate de Presedinte al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad, in temeiul art. 18 alin. 3 din Statutul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad, si cu respectarea prev. art. 16 din Lg. 335/2007

CONVOC

Adunarea Generala Extraordinara a Membrilor Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Arad pentru data de 16.11.2020, ora 12:00, in Sala de Conferinte de la sediul CCIA Arad din Arad, str. Closca, nr. 5, jud. Arad.

Ordine de zi:

  1. Reactivarea creditului necesar derularii proiectului ROHU 406 “Cooperare transfrontaliera eficienta cu scopul cresterii ocuparii fortei de munca in judetul Arad si Bekes”.
  2. Diverse.

Membrii Adunarii Generale vor putea propune si vota in privinta oricaror altor probleme care intra in competenta Adunarii Generale.

In masura in care la aceasta sedinta a Adunarii Generale a Membrilor CCIA Arad  nu se va realiza cvorumul legal, conform art. 18 alin. 9 din Statut, se stabileste tot data de 16.11.2020, ora 12:30, cand indiferent de cvorum, Adunarea Generala va fi legal constituita.

Precizam ca materialul in extenso, aferent ordinii de zi indicata mai sus se gaseste la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad din Arad, str. Closca, nr. 5, jud. Arad incepand cu data de 12.11.2020 si pana in preziua intrunirii.

PRESEDINTE CCIA ARAD

Arh. Gheorghe Seculici

2020-11-05T12:34:16+02:00
X