STIMATĂ DOAMNĂ/STIMATE DOMN

Sunteți administrator sau președinte al unei asociații de proprietari?

Pentru a putea presta această activitate, aveți nevoie de un certificat de calificare profesională eliberat de un centru de formare profesională  și de un atestat eliberat de primar, plus cazierul judiciar care să dovedească faptul că nu ați suferit nicio condamnare pentru o infracțiune economico-financiară.

Cursul de calificare – ADMINISTRATOR DE CONDOMINII,  vă pregătește teoretic și practic pentru îndeplinirea responsabilităților dvs. în contextul modificărilor aduse de Legea nr. 196/2018, cu accent pe riscurile la care vă expuneți în cazul în care nu aplicați corect aceste modificări.

În cadrul orelor de curs, fiecare participant va primi sprijin din partea formatorilor cursului – în vederea întocmirii – STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI  ȘI REGULAMENTULUI CONDOMINIULUI – documente obligatorii conform legii 196/2018.

  Documente necesare înscrierii:

  • copie buletin/carte de identitate;
  • copie certificat de naştere;
  • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
  • copie diploma studii medii sau studii superioare;

La absolvirea cursului se eliberează certificatul de calificare profesională, solicitat de autoritățile publice locale pentru dobândirea calității de administrator de condominii.

Certificare: certificat de calificare recunoscut de Ministerul Educației Naționale si Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Cost : 900 ron – se poate achita in 2 rate

Informații suplimentare:
CCIA Arad – prof. Carmen Crisan , telefon 0730188299 , email carmen.crisan@ccia-arad.ro

Măsuri generale de prevenire și protecție COVID 2019 –  adoptate de CCIA Arad:

 -amenajarea corespunzatoare a sălilor, cu respectareaa distanței sociale de minim 1,5 metri

-maximum 10 cursanți intr-o sală de curs (o grupă cu un număr mai mare de cursanți va fi împărțită în subgrupe)

-decalarea programului și a pauzelor organizate, dacă se impune acest lucru

-impunerea purtării, pe toată perioada programului de formare profesională, a echipamentului de protecție- mască și mănuși

-amplasarea de dozatoare cu dezinfectant la intrare în sălile de curs

-asigurarea aerisirii periodice a încăperilor

-asigurarea în permanență la grupurile sanitare, de săpun și dezinfectant

 

Cu aleasă prețuire,

Prof. Carmen Marinela CRIȘAN

Manager Formare Profesională

……………………………………………………………….
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad
Str.Closca, Nr.5
310017 Arad
………………………………………………………………..
E-Mail:carmen.crisan@ccia-arad.ro
Phone:+40-257-216520
Fax:+40-257216521
Mobile:+40-0730188299

 

2020-07-15T11:59:36+03:00
X