30 martie @ 09:30 – 15:30

Locaţie: Amfiteatrul Albastru, CCIR Business Center – Bd. Octavian Goga nr. 2, Sector 3, Bucureşti, 030982

Regulile ICC Incoterms® referitoare la utilizarea condițiilor de livrare în comerțului intern și internațional au scopul facilitării tranzacțiilor comerciale. Referirea la o condiție de livrare Incoterms® 2020 într-un contract comercial definește în mod expres obligațiile părților cu privire la: riscuri, costuri, angajarea transportului și vămuire, reducând astfel potențiale complicații dpdv legal.

De la prima ediție a Incoterms®publicată de ICC în 1936 a avut loc actualizarea periodică a condițiilor de livrare pentru a reflecta evoluția comerțului internațional. Ediția Incoterms® 2020 acordă o atenție sporită securității în circulația mărfurilor, flexibilității în acoperirea asigurării în funcție de natura bunurilor și de modalitatea de transport, precum și solicitării băncilor de prezentare a unui conosament la bord în cazul finanțării unor mărfuri livrate în condiția FCA.Incoterms® 2020 oferă, de asemenea, o prezentare mai simplă și mai clară a condițiilor de livrare, cu un limbaj revizuit, o introducere extinsă și note explicative, iar articolele sunt reordonate pentru a reflecta mai bine logica unei tranzacții de vânzare. Incoterms® 2020 este prima ediție care include o prezentare „orizontală”, grupând articolele similare pentru a permite utilizatorilor să vadă clar diferențele de tratare a problemelor particulare fiecărei din cele 11 reguli Incoterms®.

GRUPUL ŢINTĂ

Angajaţii companiilor care activează în departamentele de export, import, vânzare, desfacere, marketing, juridic, financiar-contabil, precum şi personalul din firmele de transport şi logistică, companii de asigurare, declaranţi vamali, etc. De asemenea, seminarul este util personalului bancar din departamentele de plăţi externe, garanţii, finanţarea comerţului internaţional, juridic, front office, angajaţii din reţea care interacţionează cu clienţii IMM şi corporaţii și oricărei persoane interesate de tematica abordată.

TEMATICĂ

  • Scopul şi aplicabilitatea Incoterms
  • Cum utilizăm regulile INCOTERMS® 2020
  • Livrarea, riscul si costurile in INCOTERMS® 2020
  • INCOTERMS® 2020 şi cărăușul
  • Reguli pentru contractul de vânzare
  • Alegerea conditiei de livrare Incoterms corecte
  • Structura INCOTERMS® 2020
  • Diferențele dintre Incoterms 2010 si 2020
  • Condițiile de livrare pentru orice modalitate de transport: ExW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP
  • Condițiile de livrare maritime sau pentru apele interioare: FAS, FOB, CFR, CIF

Informaţiile vor fi prezentate în format POWER POINT şi transpuse într-un suport de curs tipărit.

LECTOR

Dr. Gabriela Hârţescu expert în finanţarea comerţului internaţional, având experienţă de peste 20 de ani în training şi consultanţă în acest domeniu (plăţi externe, garanţii, surse de finanţare, etc.). Gabriela a activat într-o companie importantă, la dept. de import-export şi a avut ocazia să studieze „pe viu” operațiunile de comerț exterior derulate în departamentele de profil din bănci.

Ea este recunoscută atât în țară cât și pe plan european pentru inovaţiile aduse în dezvoltarea şi promovarea educaţiei şi trainingului în domeniul financiar, deținând poziții și afilieri în cadrul unor entități și asociații profesionale de top: affiliate member Chartered Institute for Securities and Investment UK, president Triple E EFCB Committee și member of the Board of Directors European banking & Financial Services Training Association, Președinte al Comisiei Bancare – CCIR/ICC, membru al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România. De asemenea, a deținut poziții de top management în instituții și companii specializate în training și educație ultra-specializată pentru industria serviciilor financiare.

Este Doctor în Economie, specializarea Finanțe, titlu obținut la ASE, cu teza de doctorat Surse alternative de finanțare a operațiunilor de comerț exterior.

PERIOADA DE DESFĂSURARE

Seria I: 20 martie 2020, orele 9:30 – 15:30

Seria II: 27 martie 2020, orele 9:30 – 15:30

Seria III: 30 martie 2020, orele 9:30 – 15:30

TARIF DE PARTICIPARE: 800 lei/persoană la care se adaugă TVA

Numărul maxim de participanți/serie este de 25.

Înscrierea la curs se face prin completarea: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS3T_PTexuJ70u9Vb6Ev6nkMoujoMpYsKsRjPhCrjI95B1Ag/viewform

CCIR va asigură lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna o diplomă de participare ce poate constitui puncte credit de dezvoltare profesională.

Cristina Mihai,
Director Direcția Relații Interne și ICC Romania
Tel.: 021.319.18.85
e-mail: cristina.mihai@ccir.ro

2020-03-09T09:30:09+02:00
X