Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad a implementat cu succes proiectul cu titlul România profesională – Resurse umane competitive în regiunea Vest, ID 118027, proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, în cele patru județe din Regiunea de Vest, respectiv Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

Proiectul s-a derulat în perioada 1 iunie 2018 – 22 mai 2019, iar valoarea finanţării nerambursabile a fost de 2.535.443.60 lei.

Potrivit managerului de proiect, Dorina Puşcaş, obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 504 persoane din Regiunea de Vest – manageri, antreprenori şi angajaţi din departamentele de resurse umane şi furnizarea de instrumente, metode şi practici standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţilor la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv.

În acest sens, au fost organizate trei programe de formare profesională:

– Competențe Antreprenoriale, 2 grupe, la care au participat 55 de antreprenori şi au fost certificate 53 de persoane

– Manager de Proiect, 10 grupe, la care au participat 254 de manageri şi au fost certificate 251 de persoane

– Inspector / Referent Resurse Umane, 3 grupe, la care au participat 71 de angajați din departamentele de resurse umane şi au fost certificate 69 de persoane

“Creşterea competitivităţii firmelor din regiune este un pas important către o dezvoltare durabilă. Sperăm ca prin activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect am reuşit să venim în sprijinul sectorului IMM, atât pentru creşterea numărului de firme cât mai ales pentru creşterea ratei de supavieţuire a acestora pe piaţă”, declară preşedintele CCIA Arad, arh. Gheorghe Seculici.

Proiectul a oferit un set complet şi complex de cursuri şi servicii care au contribuit la dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare asigurării unei competitivităţi ridicate a întreprinderilor şi adaptării la sectoarele cu potenţial competitiv.

Persoanele înscrise în cadrul proiectului au beneficiat de acţiuni de conştientizare, servicii de informare, formare profesională şi servicii de consultanţă specializată, iar 54 IMM au beneficiat de sprijin pentru planificare strategică.

Website: http://www.ccia-arad.ro/resurse-umane-competitive-in-regiunea-vest/

2019-08-19T07:29:30+03:00
X