Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad va organiza în perioada imediat următoare – CURSUL FORMATOR.

“Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi – furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogica specifică formării profesionale a adulţilor si pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire.” (art. 23, alin. 1 din OG 129/2000).

Cursul se adresează:

– Persoanelor care vor să profeseze în domeniul serviciilor de formare profesională, respectând cerinţele UE privind cadrul european pentru asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională a adulţilor;

– Trainerilor cu experienţă în domeniul livrării serviciilor de formare profesională, care vor să obţină acreditarea ANC (fosta CNFPA);

– Instructori, profesori, traineri care vor să îşi îmbunătăţească abilităţile de formare.

„Cursul de formare profesională se finalizează cu un examen de absolvire, certificatele eliberate la absolvire au regimul actelor de studii şi sunt recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pentru recunoaşterea internaţională a certificatelor eliberate, după finalizarea cursului este necesară apostilarea sau supralegalizarea „, ne precizează domnul Gheorghe Seculici – preşedintele CCIA Arad.

Din tematica cursului amintim: ce este şi ce beneficii are trainingul, profilul trainerului – cine este şi cum arată un trainer de succes, structura unui curs eficient – ce informaţii selectez şi cum le aranjez într-un curs, feedback-up în activitatea de training, logistica unui curs, design-ul prezentării, ascultarea activă, jocuri şi activităţi în training, evaluarea sesiunii de curs.

Obiectivul CCIA Arad, realizat prin acest curs, este crearea unei comunități de traineri de succes care să revalorifice educația în România.

Formatorul este persoana care reușește să îi facă pe oameni să își depășească barierele fără a-i forța, fără a-i convinge. Se spune că lucrurile se fac în viaţa la timpul lor. Din păcate, suntem mereu contra cronometru şi poate că uneori, în goana după dezvoltarea planului profesional, pierdem prea mult din cel personal. Sunt rare situaţiile în care faci un lucru care îţi permite dezvoltarea bidirecţională. Cursul de Formator este unul dintre acele lucruri, nu poţi să rămâi neschimbat, la fel cum nu poţi să nu pleci de la curs cu dedicaţie şi iubire faţă de această meserie”, declară prof. Carmen Crişan – manager al CFP din cadrul CCIA Arad.

Înscrierile se fac la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad, str. Cloşca nr.5, telefon 0730188299.

 

Biroul de presă al CCIA Arad

2019-01-29T09:54:14+02:00
X