STIMATĂ  DOAMNĂ / STIMATE DOMN

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, prin Centrul de Formare Profesională, organizează cursuri acreditate, recunoscute de Autoritatea Națională de Calificări, de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, certificatele obținut fiind recunoscute atât la nivel național, cât și în Uniunea Europeană.

 

Pentru perioada 14 decembrie 2018 –  ianuarie 2019 , CCIA Arad vă propune cursul de MANAGER PROIECT- COD COR 242101, care include 40 de ore de practică și teorie.

 

Cursul se adresează tuturor organizațiilor, instituțiilor sau companiilor private care doresc accesarea unei finanțări din Fonduri Structurale, de Coeziune sau orice finanțare europeană prin intermediul personalului propriu. După absolvirea acestei sesiuni de formare, participanții îşi vor dezvolta abilitățile si competențele necesare pentru identificarea, accesarea, scrierea, derularea si implementarea unui proiect de succes.

Manager Proiect (cod COR: 242101)

Scopul cursului: Însușirea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților de scriere si management al proiectelor finanțate prin fonduri europene.

Principalele tematici abordate:

–     planificarea proiectului;

–     scrierea cererilor de finanţare;

–     modele de planuri de afaceri şi studii de fezabilitate;

–     analiza riscului proiectului;

–     implementarea proiectului;

–     proceduri de achiziţii;

–     managementul resurselor umane şi managementul financiar

Beneficii:

– dezvoltarea abilităților de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente ale unui proiect;

– dezvoltarea abilității de a identifica corect o problema, de a dezvolta o idee de proiect si de a o încadra într-un Program Operațional în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile din Fonduri Structurale;

– creșterea capacității de a înțelege si de a răspunde cerințelor clientului / beneficiarilor proiectului;

– îmbunătățirea abilităților de coordonare a diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare, de timp) implicate;

– îmbunătățirea capacității de gestionare a relațiilor de parteneriat din cadrul proiectelor derulate, inclusiv a relației cu Finanțatorul;

– îmbunătățirea capacității de monitorizare și evaluare a proiectelor, creșterea nivelului calitativ al produsului final oferit clientului

Condiții de înscriere: Studii superioare.

Actele necesare (in copie): BI/CI, diploma de studii, certificat de naștere, certificat de căsătorie (dacă este cazul).

 

Cost : 650 lei

 

Pentru a face și mai accesibil cursul, vă oferim și o serie de discount-uri:

  1. Discount-ul  de fidelizare, oferit membrilor CCIA Arad – 10%.
  2. Discount-ul legat de numărul participanților dintr-o companie/instituție – 10% dacă se înscriu mai mult de 2 angajați.

NOTĂ: Reducerile nu se cumulează.

 

Detalii suplimentare la telefon: 0730.188.299 sau 0257/200.800, fax 0257/254200,.

Vă așteptăm cu drag!

 

2018-11-28T14:12:07+02:00
X