Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale a anunțat lansarea apelului de proiecte aferent Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează online, prin aplicația electronică MySMIS2014, începând cu data de 17 decembrie 2018 ora 09:00 și se va încheia în data de 14 februarie 2019 ora 17:00.

Va fi finanțată crearea de produse cu valoare adăugată în domeniul IT&C și generarea de know-how transferabil către celelalte sectoare de activitate.

Bugetul total disponibil în linia de finanțare este de 29.062.500 euro. Din acesta, firmele solicitante vor putea obține pentru un proiect sume eligibile între 500.000 de euro și 3,5 milioane de euro. Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Conform Ghidului solicitantului, printre categoriile de activităţi eligibile pentru implementarea unui astfel de proiect se află: achiziţionarea de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), amenajarea Centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării), achiziţionarea şi/sau dezvoltarea aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, activităţi aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale, servicii de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării, cercetări de piaţă (identificarea unor nişe de piaţă pentru produsul/serviciul inovativ), achiziţionarea de servicii de consultanţă, activităţi aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziţionate şi pentru cel care va asigura mentenanţa, respectiv achiziţie a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naţionale) şi tehnică.

Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile: https://2014.mysmis.ro; http://www.fonduri-ue.ro/.

Mai multe informaţii la:

VALEA FLORIN PAUL
Consultant achiziții publice / Fonduri U.E., SC SMART DECISION SRL

0723.404.539 | s.decision@yahoo.com
2018-11-14T10:10:54+02:00
X