Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a lansat în data de 22 octombrie 2018  în consultare publică, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – pentru apelul 2.

Acest apel de proiecte este dedicat microîntreprinderilor și firmelor mici și mijlocii (IMM) care îndeplinesc condițiile de finanțare menționate în Ghid. Lista Codurilor CAEN eligibile este prezentată, de asemenea, în cadrul Anexei 2 la Ghid.

Observațiile și propunerile pot fi transmise prin email la ccia@ccia-arad.ro până la data de 20.11.2018.

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului de proiecte.

Ghidul supus consultării publice este disponibil aici.

GHIDUL SOLICITANTULUI

CEREREA DE FINANŢARE

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT

Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM

Încadrarea în categoriile IMM

Declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor

PLAN DE AFACERI

PLAN DE AFACERI MACHETA 

Consimțământ prelucrarea datelor

Lista domeniilor de activitate eligibile

Grila de verificare și evaluare a cererii de finanțare

2018-10-31T08:36:34+02:00
X