Stimată doamnă,

Stimate domn,

 

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi în perioada 6 noiembrie  2018 – 29 noiembrie 2018,  la cursul autorizat de Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (cod COR 315723) organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad.

 

Obiective:

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.

 

Tematici:

  • Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
  • Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
  • Instruirea şi informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
  • Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii  în muncă
  • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
  • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
  • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii  în muncă
  • Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă

 

Durata: 80 ore teorie + practică,  marți, joi si  vineri- interval orar 17,00 – 21,00

 

Condiţii de acces: minim studii în învăţământul liceal

 

Acte necesare (în copie): BI/CI, diploma de studii, certificat de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul).

 

Costuri: 650 lei

 

 

Persoană de contact: prof. CARMEN CRIŞAN, telefon 0730 188 299, email carmen.crisan@ccia-arad.ro

2018-10-01T13:15:21+03:00
X