Seminarii de informare dedicate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii din Regiunea Vest care vor să acceseze finanțări nerambursabile prin POR 2014-2020

 

Având în vedere lansarea în data de 23.12.2016 a apelului de proiecte POR/102/2/2, aferent axei prioritare 2 – îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor, prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor, precum şi prelungirea perioadei de depunere în cadrul apelului de proiecte 2.1.A/2016 – Microintreprinderi până la data de 27 aprilie 2017, vă informăm că ADR Vest, în calitate de organism intermediar pentru POR, va organiza o serie de seminarii de informare la nivelul judeţului Arad, după cum urmează:

  • 20.02.2017, Arad – ora 9:30, sala Regele Ferdinand a Primariei Municipiului Arad
  • 20.02.2017, Sebiş – ora 15:00, sala de curs a Universităţii Vasile Goldiş, Filiala Sebiş (Bd. Victoriei, nr. 12)
  • 21.02.2017, Pecicia – ora 13:30, sala Consiliului Local a Primăriei oraşului Pecica (strada 2, nr. 150)

Apelul de proiecte/102/2/2 este de tip competitiv, iar cererile de finanţare se vor putea depune exclusiv prin aplicaţia electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, în perioada 23 februarie 2017 (ora 12:00) – 23 august 2017 (ora 12:00).

În cadrul apelului de proiecte pot solicita fonduri nerambursabile IMM-urile care îndeplinesc cumulativ toate condiţiile din Ghidul specific, pentru următoarele tipuri de investiţii:

  • Construirea, extinderea spaţiilor de producţie/servicii
  • Dotarea companiei cu active corporale, necorporale, inclusiv cu instrumente de comercializare on-line
  • Implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calităţii, mediului sau sănătăţii
  • Internationalizare (participare, în afara graniţelor României, la târguri/misiuni comerciale/expoziţii în calitate de expozant).

De asemenea în cadrul acestor seminarii se vor trece în revistă şi oportunităţile de finanţare de care pot beneficia microîntreprinderile, în cadrul POR 2014-2020, prin apelul de proiecte 2.1A/2016 Microîntreprinderi, deschis până la data de 27 aprilie 2017. Prin acest apel de proiecte sunt sprijinite activităţi de construire, modernizare, extindere a spaţiilor de producţie sau prestare servicii din microîntreprinderi, precum şi dotarea acestora cu active corporale şi necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie situat în mediul urban.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul adrvest.ro, persoana de contact este Raluca Pirtea, tel.: 0256 491 981, email:raluca.pirtea@adrvest.ro.

2017-02-13T10:32:43+02:00
X