Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare2016-10-29T22:33:28+00:00

ARHIVA ELECTRONICĂ DE GARANȚII REALE IMOBILIARE

Ce este AEGRM?

AEGRM este o bază de date unică la nivel naţional, un sistem de evidenţă a prioritizării ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri mobile.

Ce se înscrie în AEGRM?

 • Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole
 • Sechestre asigurătorii
 • Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice
 • Înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri
 • Autovehicule
 • Utilaje agricole, altele decât autovehicule
 • Creanţe
 • Conturi bancare
 • Acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare
 • Poliţe de asigurare
 • Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi)
 • Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi
 • Păduri care urmează a fi tăiate
 • Minerale care urmează a fi extrase
 • Recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese
 • Efective de animale, etc.

Cum se solicită înscrierea?

Solicitantul unei înscrieri în Arhiva Electronică completează, în mod corespunzător, un formular de aviz de garanție, care poate fi descărcat accesând www.co.romarhiva.ro sau www.mj.romarhiva.ro.

Solicitantul trebuie să facă dovada interesului pentru înscrierea formularului de aviz, respectiv să fie creditor sau debitor în contractul supus înscrierii sau împuternicit al uneia dintre părți.

Acte necesare:

 • copia actului de identitate al solicitantului
 • dovada calităţii de reprezentant (certificat constatator în cazul administratorilor sau împuternicire)
 • copie după contractul suspus înscrierii

Stingerea unui aviz nu poate fi cerută decât de creditor/creditori sau reprezentanţii acestuia/acestora.

Verificarea înscrierii în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

Se accesează site-ul www.co.romarhiva.ro și/sau www.mj.romarhiva.ro -> opțiunea Căutare în Arhivă și se completează unul dintre criteriile următoare:

 

 • pentru verificarea persoanelor juridice se pot introduce:
 1. numărul identificator (ID) al înscrierii
 2. cod unic (cod fiscal)
 3. număr de identificare de la Oficiul Registrului Comerțului
 4. numele creditorului
 5. numele debitorului
 • pentru verificarea persoanelor fizice se pot introduce:
 1. numărul identificator (ID) al înscrierii
 2. cod numeric personal
 3. nume
 4. prenume
 • pentru verificarea bunului în garanție se poate introduce descrierea bunului la una din opțiunile specifice selectate (“Bun Autovehicul”, “Alt Bun”, “Bun Mobil Atașat unui Bun Imobil”); completarea descrierii bunului în opțiunea specifică selectată se va face în mod identic cu descrierea bunului din avizul de garanție.

 

Plata taxelor aferente serviciilor de arhivă electronica se face în numerar odată cu efectuarea înregistrării operațiunilor, la casieria CCIA Arad.

X